PIKTOGRAM FORBUDT

Forbudspiktogrammer bruges til at forbyde en særlig aktivitet.

Nogle steder er det lovpligtigt med forbudsskilte grundet sikkerhedshensyn.

I denne piktogram forbudt kategori, tilbyder vi et stort udvalg af forbudspiktogrammer.

Vores skilte er af ISO 7010 og lever derfor op til international og Dansk standards retningslinjer samt myndighedernes krav til forbudsskilte.